Kim Bosch Fotografie

info@kimbosch.nl
+31(0)6 1767 42 62


Selfie Kim Bosch

Fotograaf & beeldresearch in Den Haag

Gespecialiseerd op het gebied van portret-, event- en productfotografie. Kleurrijke warme foto’s van evenementen, zowel zakelijk als cultureel. Ervaring met websites, webshops, educatieve boeken, tijdschriften, dagbladen en beeldbanken.

Huur mij in voor fotografie-opdrachten, zoals:
• Productfotografie.
• Bedrijfsfotografie.
• Evenementenfotografie.
• Portretfotografie.
• Beeldredactie.
• Beeldbewerking.


Opdrachtgevers

o.a. Edelman, Rijk Zwaan, Het Nationale Toneel, Rijksdienst voor de Ondernemer, B en U Amsterdam, Lusthof XL, Stichting Samen Sterk, Stichting Afimo, Sushi So Tasty, Obsession, Stichting Splika en Sdu Uitgevers.


Opleiding

1993-1998 Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten Den Haag, Grafische + Typografische Vormgeving.
1992-1993 Academie voor Beeldende Kunsten Maastricht, algemeen propedeuse.

Alle foto’s en tekst op deze website zijn van Kim Bosch, tenzij anders vermeld. Kleuren en formaten kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid. Indien u wenst gebruik te maken van de afbeeldingen, neem dan contact op voor een offerte.


 

Selfie Kim Bosch

Photography & Image Research in The Hague

Specialized in portrait, event and product photography. Colorful warm picture’s of events, business and cultural. Experience with website, webshops, educational books, magazines, newspapers and image banks.

Hire me for photography assignments, among them are:
• Product photography.
• Company photography.
• Event photography.
• Portrait photography.
• Image editing.
• Image manipulation.


Clients

o.a. Edelman, Rijk Zwaan, Het Nationale Toneel, Rijksdienst voor de Ondernemer, B en U Amsterdam, Lusthof XL, Stichting Samen Sterk, Stichting Afimo, Sushi So Tasty, Obsession, Stichting Splika en Sdu Uitgevers.


Education

1993-1998 Royal Academy of the Fine Arts The Hague, Graphic and Typography Design.
1992-1993 Academy of the Fine Arts Maastricht, general first year.

All pictures and text on this website are from Kim Bosch, unless otherwise stated. Colors and sizes may be slightly different from reality. For use of the images contact me for an offer.