About

Kim Bosch

Fotograaf & beeldend kunstenaar in Den Haag.
Photographer & Visual artist in The Hague.Fotograaf

Gespecialiseerd op het gebied van portret-, event- en productfotografie.  Kleurrijke warme foto’s van evenementen, zowel zakelijk als cultureel. Ervaring met websites, webshops, tijdschriften, dagbladen en beeldbanken.

Huur mij in voor fotografie-opdrachten, zoals:
• Evenementenfotografie.
• Portretfotografie.
• Theaterfotografie.
• Culinaire en productfotografie.
• Beeldredactie voor websites.
• Opzetten en beheer van beeldbanken.
• Beeld- en opmaakredactie tijdschriften en dagbladen.

 


Beeldend kunstenaar

Gespecialiseerd in schilderijen, cyanotypieën (blauwdruk) en objecten. Onderwerpen hebben vaak te maken met de schoonheid van diversiteit van mensen. De kunstwerken op deze site zijn te bezichtigen en te koop in mijn atelier.

 


Opleiding

1993-1998 Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten Den Haag, Grafische + Typografische Vormgeving.
1992-1993 Academie voor Beeldende Kunsten Maastricht, algemeen propedeuse.

Alle foto’s, kunstwerken en tekst op deze website zijn van Kim Bosch, tenzij anders vermeld. Indien u wenst gebruik te maken van de afbeeldingen, neem contact op voor een offerte. 

148_Zelfportret_gr

Neem contact op

 

Step1vierkant

Zie ook cyanotypie techniek


Photographer

Specialized in portrait, event and product photography. Colorful warm picture’s of events, business and cultural. Experience with website, webshops magazines, newspapers and image banks.

Hire me for photography assignments, among them are:
• Event photography.
• Portrait photography.
• Theatre photography.
• Culinair and product photography.
• Image editing for websites.
• Set up and manage image banks.
• Image and design editing magazines and newspapers.

 


Visual Artist

Specialized in paintings, cyanotypes (blue prints) and 3D objects. Subjects are often about the beauty of diversity of people. You can see or buy the artworks on this site in my studio.

 


Education

1993-1998 Royal Academy of the Fine Arts The Hague, Graphic and Typography Design.
1992-1993 Academy of the Fine Arts Maastricht, general first year.

All pictures, art and text on this website are from Kim Bosch, unless otherwise stated. For use of the images contact me for an offer. 

148_Zelfportret_gr

contact me

 

Step1vierkant

See also cyanotype technique