101_Karen.jpg
100_Hajar.jpg
99_Corina.jpg
98_Alevtina.jpg
97_Karina.jpg
96_Charlotte.jpg
95_Louise.jpg
94_Eun_Hyun.jpg
93_Oh.jpg
92_Yu.jpg
91_Anastasia.jpg
90_Myriam.jpg
89_Zhishan.jpg
88_Chuwen.jpg
87_Rui.jpg
86_Elco.jpg
85_HaoNan.jpg
84_Sema.jpg
83_Wei.jpg
82_Miruna.jpg
81_Rastislav.jpg
80_Alessandra.jpg
79_Tillmann.jpg
78_Miltos.jpg
77_Marie.jpg
76_MattP.jpg
75_Eni.jpg
74_Sabria.jpg
73_Csilla.jpg
72_Veronika.jpg
71_MattK.jpg
70_Sofia.jpg
69_Seungho.jpg
68_Ieva.jpg
67_Genevra.jpg
66_Pedro.jpg
65_Erdem.jpg
64_Raj.jpg
63_HaeSung.jpg
62_Alberta.jpg
61_Olli.jpg
60_Pekka.jpg
59_Arash.jpg
58_Chloe.jpg
57_Jungin.jpg
56_Taehui.jpg
55_Andrea.jpg
54_Ledi.jpg
53_Andrei.jpg
52_Mark.jpg
51_Daniela.jpg
50_Anamaria.jpg
49_Anatoly.jpg
48_Loek.jpg
47_Wenhao.jpg
46_Wenhan.jpg
45_Nancy.jpg
44_Xinwei.jpg
43_Yu.jpg
42_Ina.jpg
41_Joao.jpg
40_Dimitar.jpg
39_Roza.jpg
38_Neliya.jpg
37_Albana.jpg
36_Luca.jpg
35_Jakub.jpg
34_Cosimo.jpg
33_Giulio.jpg
32_Marco.jpg
31_Anastasia.jpg
30_Spyridoula.jpg
29_Amanda.jpg
28_Daniel.jpg
27_Xiaxia.jpg
26_Greta.jpg
25_Rene.jpg
24_Bingzi.jpg
23_Serena.jpg
22_Madoka.jpg
21_Helen.jpg
20_Melody.jpg
19_Alina.jpg
18_Lucia.jpg
17_Xiuwen.jpg
16_Patrick.jpg
15_Eva.jpg
14_Eunhye.jpg
13_Liwen.jpg
12_David.jpg
11_Renee.jpg
10_Qian.jpg
09_Bassma.jpg
08_Yunting.jpg
07_Coco.jpg
06_Danielle.jpg
05_Yang.jpg
04_Kim.jpg
03_Carlota.jpg
02_Ai.jpg
01_Ruiwen.jpg
Tabel_Eyes.jpg

Eyes of the World


Mijn atelierwoning bevindt zich op de begane grond van een studentencomplex. Er komen elk jaar meer dan 30 nieuwe buitenlandse studenten wonen, die een internationale studie volgen in Nederland. En tijdens dit verblijf hebben ze model gestaan voor dit project. Na een schooljaar verlaten ze allemaal weer het pand.

Eyes of the World is een portretserie van 101 buitenlandse studenten. Ik fotografeerde alleen hun ogen en combineerde die met de geschreven namen van de geportretteerden. Het is een combinatie van de westerse uitdrukking “De ogen als spiegels van de ziel” met een Chinees gezegde dat je het karakter van het handschrift af kunt lezen. Ik heb ogen gefotografeerd omdat ik vind dat alleen daarin al de diversiteit van de wereld ligt.

Cyanotypie is niet alleen een eenvoudige techniek maar hierdoor kan ik ook het toeval meer een rol laten spelen en daarmee mijn perfectionisme ondermijnen. Elke afdruk is een unicum door de penseelstreken, papiersoort en dikte waarop de chemische oplossing is aangebracht. De oorspronkelijke foto krijgt nog een andere betekenis door de penseelstreken en het Pruisisch blauw. Zowel de ogen zijn diverse als de afdrukken. In dit project benadruk ik de schoonheid van diversiteit van taal en schrift. Dit project is een combinatie van mijn passies; fotografie, schilderen en typografie.

De studenten staan vaak voor het eerst in hun leven model in een studio, en komen voor het eerst in een atelier. Ik heb de techniek uitgelegd en een beetje kunsteducatie gegeven. Elke student heeft een afdruk mee naar huis gekregen, waardoor het werk zich over de wereld heeft verspreidt. Door de herinnering van de ervaring hier in Nederland, ontstaat voor deze jonge mensen een emotionele band met het kunstwerk waardoor het voor hun nog waardevoller wordt.

Ik heb de studenten gevraagd om een foto te maken van de plek waar ze hun cyanotypie hebben opgehangen. En mij deze foto te mailen zodat dit mij een kijkje in hun eigen wereld geeft. Bekijk het resultaat op de pagina At Home

My studio is located on the ground floor of a student-building. Every year more than 30 new foreign students live here and receive an international study in The Netherlands. During their residence they have been a model for this project. At the end of the school year they all have to move out of the building.

Eyes of the World is a series of portraits of 101 foreign students. I have made a photo of only their eyes and combined it with their name in their own handwriting. It’s a combination of the western expression “The eyes are the mirror of the soul” and a Chinese expression that you’re able to read someone’s character by their handwriting. I have made a photo of only the eyes because I believe the diversity of the world is already in there.

Cyanotype is not only a simple technique but I am able to let coincidence play a big part in it and therefore undermine my perfectionism. Each print is unique because of it’s brush strokes, kind of paper and thickness of the chemical solution that is on the paper. The original photo also gets another meaning because of de brush strokes and the Prussian blue color. The eyes and the prints are diverse. In this project I have emphasized the beauty and diversity of language and writing. This project is a combination of my passions; photography, painting and typography.

Most of the students are a first time model in a studio and visit an artist studio for the first time. I have explained the technique and teach them a little bit about art. Each students has received a print of their own to take home and therefore my work has spread all over the world. Because of the memory of their experience here in The Netherlands an emotional connection will arise with this piece of art, so it makes it more valuable to them.

I have asked the students to make a picture of the place were they have put up their cyanotype. And to mail me this photo so I could have a look in their own world. See the results at page At Home


Eunhye

Technique: Cyanotype on various watercolour paper Size: 12 x 27 cm Date: 2011-2013